సంచికలో తాజాగా

3 Comments

 1. 1

  Kukatla Thirupathi

  Great person Macha sir

  Reply
 2. 2

  సబ్బని లక్ష్మీనారాయణ

  మచ్చ లేని వారు మా మచ్చ హరిదాసు యాత్ర చరిత రాసే యాది తోను సజ్జనుండు అతడు సాధు స్వభావియు సబ్బని కవి పల్కు సత్య మెపుడు ! మచ్చ హరిదాసు గారితో ఇంటర్వ్యూ బాగుంది సోమశంకరు గారు ! వారు మా కరీంనగర్ వాస్తవ్యులు, నాకు ఆత్మీయులు. ” నా అమెరికా సాహితీ సౌహార్ధ యాత్ర ” కు మరియు మరి రెండు నా పుస్తకాలకు ముందు మాటలు రాసినారు. నా రచనలపై కూడా ఒకటి రెండు సమగ్ర వ్యాసాలు రాసినారు. నిగర్వి, నిరాడంబరులు వారు. ఇరువవురికి అభినందనలు. -సబ్బని లక్ష్మీనారాయణ, కరీంనగర్.

  Reply
 3. 3

  Indushekhar

  Thank you sir

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!