సంచికలో తాజాగా

2 Comments

 1. 1

  Padma vytla

  నమ్మకాలు ఇలాంటివాటిని చాలానే ప్రభావితం చేస్తాయి కదాండి .గారడీ విద్య లను నమ్మే మనస్సులు బలహీనమై ,అసలు ఉనికినిపై నుంచి కళ్ళకు గంతలు కట్టుకొని దాటవేస్తారు .ఏ పుట్ట లో ఏ పాము ఉందో అ‌నే వెతుకులాటలో .

  Reply
 2. 2

  Girija Peesapati

  మనిషి మనసు బలహీనంగా ఉన్నపగపుడే ఇలా బాబాలను నమ్మడం, మతాలు మారడం జరుగుతాయి. తరువాత జరగాల్సిన నష్టం జరిగినా వీళ్ళు మాత్రం నమ్మకాన్ని వదులుకోలేరు. చాలా బాగుంది వ్యాసం.

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: