సంచికలో తాజాగా

2 Comments

 1. 1

  Thyagaraju

  మీ విశ్లేషణ ఎప్పుడూ అద్భుతమే మేడం .మాయాబజార్ దర్శకులు శ్రీ KV రెడ్డి గారు..

  Reply
 2. 2

  C.Suseela

  అద్భుతమైన పరిచయం. మీరు రాసే పీఠిక highlight! పుస్తకం చదివిన అనుభూతి ని కలిగిస్తుంది. మీరు Expert!!

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: