సంచికలో తాజాగా

Related Articles

3 Comments

 1. 1

  Padmapadmapv

  సంసారంలో, ఏ ఒకరిదే పై చెయ్యి గాఉండకూడదు అనే సందేశం, ఈ కథలో బాగాచెప్పారు..👌👍!ధన్యవాదాలు, కధ బాగుంది. నేటి తరానికి కావల్సిన కథ!

  Reply
 2. 2

  Padmapadmapv

  సంసారంలో ఏ ఒకరిదే పై చేయి గా ఉండకూడదు అనే సందేశం ఇచ్చిన,ఈ కథ చాలా బాగుంది. ధన్యవాదాలు,.. నేటి తరానికి పనికి వచ్చే కథ!

  Reply
 3. 3

  Viswa Vani

  Wonderful short story. Simple solution.., useful for any generation as long as the love and trust are alive.

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™