సంచికలో తాజాగా

2 Comments

 1. 1

  Srilakshmi

  మురళీకృష్ణ గారూ నమస్తే శుభోదయం
  నదులు ప్రాధాన్యత వాటి ఉత్పత్తి వివిధ ప్రదేశాలలో వివిధ పేర్లు, చాలా బాగా సాగుతోంది.
  అభినందనలు తెలియజేస్తూ శ్రీలక్ష్మి చివుకుల విజయనగరం

  Reply
 2. 2

  కస్తూరి శ్రీహరి

  అద్భుతంగా సాగుతోంది సార్ అక్షర ప్రవాహం
  కస్తూరి శ్రీహరి

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!