సంచికలో తాజాగా

2 Comments

 1. 1

  Radhika naren

  Very nice,

  Reply
 2. 2

  శ్రీధర్ చౌడారపు

  పిల్లల స్నేహాన్ని వారి భాషలో ఆ స్థాయిలోనే బాగా వర్ణించారు పిల్లల శంకర్రావు గారూ….

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: