సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    Gowri Kirubanandan

    matrimony లో రిజిస్టర్ చేసుకునేటప్పుడు సిగరెట్, గుట్కా లాంటి అలవాట్లు ఉంటే ముందుగానే తెలియ చేస్తే మేలును చేసిన వారవుతారు. ఇలాంటి అలవాట్లు వాళ్ళను disqualify చేస్తాయి అని తెలుసుకోగలిగితే ఇలాంటి అలవాట్లకు దూరంగా ఉండ గలుగుతారు.

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!