సంచికలో తాజాగా

4 Comments

 1. 1

  Dr.Suman Lata

  ఏవీ నిరుడు పూసిన పూలు? మీ ఇంటి నుండి శివం రోడ్డు కి వచ్చేను. ఆహా!
  కూరల బండి వాళ్ళు కూడా ఎంత ఆప్యాయత చూపిస్తారు కదా !

  Reply
  1. 1.1

   G. S. Lakshmi

   హహ అవునండీ

   Reply
 2. 2

  malapkumar@gmail.com

  శివం రోడ్ అంతా చూపించేసారు. ఎంత మిస్సింగో!

  Reply
  1. 2.1

   G. S. Lakshmi

   అవునండీ. చాలా చాలా మిస్సింగ్.

   Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: