సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    R. S. Venkateswaran

    మీ పుస్తక పరిచయం చాలా బాగుంది జ్యోతి గారు. కాకతాళీయంగా ప్రస్తుతం నేను The top five regrets of the dying- Bronnie Ware చదువుతున్నాను.

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: