సంచికలో తాజాగా

One Comment

 1. 1

  M V R Eswar

  అసలు ఆ ఉద్దేశ్యమే లేని వనితలని అడగరాని ప్రశ్నకి వారిచ్చే సమాధానాలు వింటే మీరు ఇంకో కవితని రాయాలి !
  ఆడది తన బిడ్డలకి మాత్రమే ‘తల్లి’ మిగతావారికి ‘స్త్రీ’ అని అనుకుంటాను, కానీ, ప్రతి స్త్రీ బిడ్డని కనగలదేమో గానీ తల్లి అవగలదని భరోసా లేదు !
  కారణం ఏదైనా, కుంతీ దేవి దగ్గరనుండి, ఆడదాని మీద అందరికీ జాలే !!

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!