సంచికలో తాజాగా

5 Comments

 1. 1

  చెన్నూరి సుదర్శన్

  కథ చాలా బాగుంది.కొన్ని , కొన్ని అనుభవాలుమర్చిపోలేం..అభినందనలు-చెన్నూరి సుదర్శన్

  Reply
  1. 1.1

   రామలక్ష్మి

   Thank u sir

   Reply
 2. 2

  Valliswar

  కల్పిత కథలా లేదు. 👌

  Reply
  1. 2.1

   రామలక్ష్మి

   Thank u sir

   Reply
 3. 3

  Munira

  True stories touch the heart.
  Vijay like characters are rare, but I know a person like him.
  Nice story

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: