సంచికలో తాజాగా

2 Comments

  1. 1

    వేంకట చండీశ్వర

    మనిషే పెంచి పోషిస్తున్న సామాజిక రుగ్మతలనే వైరస్లను మనిషే సమిష్ఠిగా సర్జికల్ అట్టాక్ చేయాలి !

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!