సంచికలో తాజాగా

2 Comments

 1. 1

  సురేష్ రావి

  యుద్దం నాటిన స్నేహం ఒక్కటి చాలు… యుద్ధం ఎప్పుడూ ఓడిపోతుందని చెప్పడానికి.

  చిక్కని కథ… అనువాదపు వాసన ఎక్కడా రాణి చక్కని అనువాదం!

  Reply
  1. 1.1

   Sujatha Velpuri

   సురేష్ గారూ, అవును , ఈ కథ యుద్ధం ఓటమి నే చిత్రిస్తుంది

   థాంక్ యూ

   Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: