సంచికలో తాజాగా

2 Comments

 1. 1

  విరించి

  అందరిలో లోపాలు వేతకడమే పెద్దలో పం అని,ఏలోపం లేనివాడు ఆ భగవంతుడే అనే నగ్నసత్యం ని ఆవిష్కరించారు గీతకు నచ్చిన వరుడు లో..
  ఏదో ఆశించి ధర్మం చేయడం అంటే ధర్మంతో వ్యాపారం చేయడమేనని,అంతకంటే నీచం లేదని శేషయ్య గారితో ధర్మరాజు చేసిన ధర్మం లో చెప్పించారు…ఈకాలం పిల్లలు తప్పక చదవవలసిన కథలు ఇవి..ప్రతివారం ఉపయుక్తమైన కథలు అందిస్తున్న వల్లీశ్వర్ గారికి అభినందనలు..

  Reply
 2. 2

  RAPadmanabharao

  Interesting episodes of a seasoned journalist
  The narration carries the reader to intellectual heights

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: