సంచికలో తాజాగా

One Comment

 1. 1

  Sumana

  ఇది నుంచి అనంతం దాకా ఆద్యంతం స్పృశిస్తూ అనుసృజిస్తూ అక్షరవిలక్షణతలను అక్షయంచేస్తూ
  అత్యంత లాఘవంగా సున్నితంగా సునిశితంగా
  క్లుప్తంగా గుప్తంగా సంక్షిప్తంగా మీరువిశ్లేషిస్తున్నతీరు కడుప్రసంశనీయం
  మీకు అభినందనవందనాలు
  శ్రీలక్ష్మీగారికి పాదాభివందనాలు ఈ అక్షరసుమమాలికలో నేనొకసుమాన్నైనందుకు
  నాసుకృతానికి ఆనందిస్తూ…డా.కోడూరుసుమన

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: