సంచికలో తాజాగా

2 Comments

 1. 1

  Sasi kumar mudunuru

  సంధ్య గారు, చాలా బాగా వివరించారు. మతం ఎక్కడ ముగుస్తున్నదో ఆచట నుండి ఆధ్యాత్మికత ప్రారంభం అవుతుంది. మతం ఒక్కోసారి మనిషిని సంకుచిత భావవేశం లో కి నెడితే, ఆధ్యాత్మికత బంధనాల నుండి విముక్తి కలిగించి విశ్వ చైతన్యం తో సమ్మిళితం అయ్యేలా చేస్తున్నది.

  Reply
  1. 1.1

   sandhya

   thanks for your response. Yes, spirituality is divine. I appreciate your time to read and respond. its a series of essays will share from today.

   Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!