సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    శ్రీధర్ చౌడారపు

    కొత్త కోణంలోని కథ. శీనుకు దృష్టిలోపాన్ని కల్పించిన దేవుడు తప్ప అందరూ మంచి వాళ్ళే. దేవుడూ మంచివాడేమో..? వీళ్ళందరి మనుషుల్లోని మంచితనాన్ని బహిర్గతం చేసేందుకు శీనుకు ఆ లోపాన్ని కల్పించాడేమో. కథ కథనం రెండూ బాగున్నాయి. అభినందనలు పద్మజ గారూ

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!