సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    gurajdasobhaperindevi

    చూడలేనివాడు, చూడగలిగినవారికి  సాయపడడం విశేషం. చూడలేనివారు చెయ్యెత్తుగా  ఎదగాలని ఆశించడం అందుకోసం ధనాన్ని,సమయాన్ని,జీవితాన్ని అంకితం చెయ్యడం విశేషాల్లో విశేషం. భవానీశంకర్ ఆ కోవలోకే వొచ్ఛే విశేష వ్యక్తి.అతని జీవితం ధన్యం. అతని జీవితంలోని ప్రతీ అంశం స్ఫూర్తిదాయకం.

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: