సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    Jhansi koppisetty

    మీ సునిశిత పరిశీలనా దృష్టికి జోహార్లు…. మీ మాటలలో చిత్రాన్ని దృశ్యీకరించారు… మామూలు స్థాయి కళ్ళకు ఆ చిత్రం అద్భుతమనిపించటానికి చిత్రం గొప్పతనం గ్రహించటానికి మీ విశ్లేషణ దోహదపడుతుంది..Excellent review Sir👌👌👌

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: