సంచికలో తాజాగా

2 Comments

 1. 1

  పుట్టి. నాగలక్ష్మి

  భారతీయులు అనాదిగా శత్రువులకు… తేలికగా లొంగలేదని… ధీరత్వం తో పోరాడారని చదువుతుంటేనే… హృదయం… దేశభక్తి తో ఉప్పొంగి పోతుంది… ఆ విషయాలను వివరంగా అందిస్తున్న మురళీకృష్ణ గారికి అభినందనలు మరియు ధన్యవాదములు 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

  Reply
 2. 2

  Trinadha Rudraraju

  Excited reading and particularly appreciated your deep analysis on the socio-political events that lead to the forced conversions at that time.

  Present is the key of past, we can visualize the situation, through your interpretation, of that period of time. Good work sir.👍

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: