సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    Nallani Rajeswari

    డా. ఆర్ . అనంత పద్మనాభ రావు గారికి హృదయపూర్వక అభినందనలు.
    – నల్లాని రాజేశ్వరి, అనంతపురము.

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!