సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    mala

    చాలా పురాతన దేవాలయం అన్నమాట.చదువుతుంటే వెళ్ళి చూడాలనిపిస్తోంది కాని అమ్మో అన్ని మెట్లెక్కటం కష్టం.పైగా గుహలోకి వెళ్ళాలంటున్నారు.

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!