సంచికలో తాజాగా

Related Articles

4 Comments

 1. 1

  ఘండికోట విశ్వనాధం

  కోసలీ (సంబల్ పురీ) సినిమా గురించి సమగ్రమైన సమీక్ష అందించిన శ్రీ సికందర్ గారికి ధన్యవాదాలు.

  Reply
 2. 2

  సికిందర్

  మీ అభినందనలకి ధన్యవాదాలండీ.

  Reply
 3. 3

  శ్రీధర్ చౌడారపు

  సికిందర్ గారూ… మీ విశ్లేషణ ఒక మంచి పాఠం చదివిన అనభూతి కలిగించింది. వీలైతే ఆ సినిమాలు చూడాలి అనే కోరికనూ కలిగించింది.

  Reply
 4. 4

  సికిందర్

  చాలా థాంక్స్ శ్రీధర్ గారూ. ప్రతీ మారు మూల ప్రాంతం తనదైన ప్రాంతీయ సినిమాతో ఉనికిని చాటుకోవాలనుకుంటోంది. వీటిని పరిశీలిస్తే లో బడ్జెట్లో సినిమాల్ని ఎలా ప్లాన్ చేయవచ్చో తెలుస్తుంది.

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™