సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    ఘంటశాల నిర్మల

    చక్కగా రాసారు. కవికి అభినందనలు. అచ్చుతప్పులు / రచనలోనే దొర్లిన తప్పులు వెబ్ సైట్ ఎడిటర్లు/ కవి సరిచూసుకోకపోవడం పాఠకులకు చాలా ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. ఉదా: “ఊరికి ఊరికి…. “. ఉరికి ఉరికి అని పఠితలే సవరించుకుని చదువుకోవాలా??

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: