సంచికలో తాజాగా

2 Comments

 1. 1

  TVR MURTY

  నిజమే. థియేటర్ లో సినిమా చూసిన ఆనందం టీవీలో చూస్తే రాదు. స్కూల్ లో చదివిన తీపి గుర్తులు online లో వుండవు. ఆనందంగా మిత్ర బాంధవులతో కలిసి ప్రత్యక్ష షాపింగ్‌లకీ, స్వయంగా పెళ్ళీ పేరంటాలకీ, సశరీరంగా సాహిత్య సభలకీ వెళ్లే రోజులెప్పుడు ఎప్పుడు వస్తాయో కదా. రచయిత్రి కి అభనందనలు

  Reply
 2. 2

  పుట్టి. నాగలక్ష్మి

  మనింటిలోకి బళ్లు నడిచి వస్తే పిల్లలకు, పెద్దలకు ఎదురయే సమస్యలను, ఒత్తిడిని ,మంచి చెడులను….తనదైన శైలిలో అందించిన రచయిత్రి కి అభినందనలు, మరియు ధన్యవాదాలు.

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: