సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    సిహెచ్.సుశీల

    సంతోష్ కుమార్ గారి వ్యాస పరంపరలో మణిపూస లాంటిది ఈ వ్యాసం. నాకేగాని అధికారం, అవకాశం ఉంటే ఈ వ్యాసాన్ని యధాతథంగా విద్యార్థులకు అవశ్యంగా పఠనీయమైన పాఠ్యాంశంగా ఉంచేదాన్ని.

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: