సంచికలో తాజాగా

2 Comments

 1. 1

  Kamala paracha

  మీ వదిన్ని మించింది ఆ అమ్మాయి .పాపం మీ వదినకు షాక్ 🙂 మాకు తెలిసినావిడ ,నేను రోజు హనుమంతుడి కి నూట ఎనిమిది ప్రదిక్షణలు చేస్తానంటే ఆవిడా చేద్దామనుకుంది .ఓ సారి కనిపించినప్పుడు ప్రదిక్షణలు చేస్తానన్నారు రావటం లేదేమిటండి అంటే , నేను చేస్తున్నాను , ఒ స్టూల్ల్ మీద హనుమంతుడి ఫోటో పెట్టుకొని దానికే చేసేస్తున్నాను అంది .ఇలా కుడా చేయొచ్చా నాకు తెలీదే ఇన్నేళ్ళు అని నేను అవాక్కయ్యాను 🙂

  Reply
  1. 1.1

   slalita199@gmail.com

   అవునా!

   Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: