సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    శ్రీనివాస

    మంచి సమీక్ష.ఆ సినిమా చూసి వారం రోజులయినా ఇంకా వెంటాడుతునే వుంది.అందులో నటుల అభినయం,దర్శకుడి కధనం అద్భుతంగా వున్నాయి.ఇంత మంచి సినిమాకి రావాల్సినంత ప్రాచుర్యం రాలేదనిపించింది.మీలాంటివారు సమీక్షిస్తె ఈ కళారూపం మరికొంతమందికి చేరుతుంది.ధన్యవాదాలు.

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!