సంచికలో తాజాగా

9 Comments

 1. 1

  కాండూరి సీతా రామ చంద్ర మూర్తి

  నిలబడి పోరాడాలీ
  పలుకు విలువ తెలియజేయ పామరులకునూ
  కలకాలము నిలుచు తెలుగు
  తెలిసేట్టు చెప్పు పనికి తేకువ వలయున్ !

  Reply
 2. 2

  కాండూరి సీతా రామ చంద్ర మూర్తి

  నిలబడి పోరాడాలీ
  పలుకు విలువ తెలియజేయ పామరులకునూ
  కలరూపు తెలిసినప్పుడు
  కలిసొచ్చును మన శ్రమంత కాలము మనదే !

  Reply
  1. 2.1

   G.S.lakshmi

   ధన్యవాదాలండీ సీతారామచంద్రమూర్తిగారూ..

   Reply
 3. 3

  Bharati Prakash

  భలే రాసావు, చిన్నక్కా! బావుంది.

  Reply
  1. 3.1

   G.S. Lakshmi

   థాంక్యూ భారతీ.

   Reply
 4. 4

  malapkumar@gmail.com

  భలే రాసారండీ. నిజమే మన తెలుగు వెలుగులు ఇలా వెలిగిపోతున్నాయి మరి!

  Reply
  1. 4.1

   G.S. Lakshmj

   కదండీ. ధన్యవాదాలండీ.

   Reply
 5. 5

  mannemsarada

  ఆహా లక్ష్మీజీ …ఏం చెప్పారండి భలే !ఇప్పుడు మనభాష దివ్యం గా వెలిగిపోతున్నది !

  Reply
  1. 5.1

   G. S. Lakshmi

   కదండీ శారదగారూ. 😀 ధన్యవాదాలండీ.

   Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: