సంచికలో తాజాగా

2 Comments

 1. 1

  venulaxmi@mirafra.com

  Very nice… అప్పటికీ, ఇప్పటికీ ఆడపిల్ల విషయం లో సమాజ ధోరణి ఎక్కువ మారలేదు. విచారించిన వలసిన విషయం .
  కొత్త తరాల వాళ్ళయినా ఈ ధోరణి లో మార్పు తెస్తారని ఆశిస్తూ…. రచయిత కు అభినందనలు

  Reply
 2. 2

  భూపాల్

  అప్పట్లో ఈ సీరియల్ మేమంతా చూసేవాళ్ళం…మళ్ళీ ఆ రోజులు గుర్తు చేస్తున్నందుకు సోమ శంకర్ కి ధన్యవాదాలు

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!