సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    Kamala paracha

    నిజమేనండి మీరు చెప్పింది లక్ష్మిగారు . ఈ మధ్య సినిమాలల్లో ఎంత ఘోరంగా చూపిస్తున్నారో . మరి బ్రాహ్మణులంటే చాలా చులకన ఐపోయింది.

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Content is protected !!