సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    P Rao

    వ్యక్తి గత అనుభవాలనవీలు లేని విధంగా స్పూర్తిదాయకంగా అవసరం లేదా సమస్య ఎలా నిబ్బరంగా ఎదుర్కొని పరిష్కరించకోవచ్చన్నది తెలుసుకోవచ్చు

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: