సంచికలో తాజాగా

ఉగాది వసంత Articles 1

ఉగాది వసంత గారి కథలు తెలుగు వెలుగు, నవ్య, విపుల, సహరి, తెలుగు బుక్ అఫ్ రికార్డ్స్ ని సాధించిన 111 మంది మహిళా రచయిత్రులతో ప్రింట్ చేసిన "కథాకేళి" పుస్తకం లోను, తదితరాలలో అచ్చయ్యాయి. బహు బహుమతులు కూడా గెలుచుకున్నాయి.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!