సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    Gvs సుబ్రహ్మణ్యం

    అద్భుతంగా వ్రాసారు.ఈ రోజుల్లో అందరూ చదవాల్సిన కథ. ముగింపు వరకు సస్పెన్స్ కొనసాగింపు రక్తి గావుంది

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!