సంచికలో తాజాగా

4 Comments

 1. 1

  మధు చిత్తర్వు

  అన్ని కష్టాల మధ్య కొత్త గా ఉదయించిన ఉత్సాహరాగం భూపాలమైంది. బావుంది.

  Reply
 2. 2

  పి.వి.ఆర్.శివకుమార్

  కథ లోని మలుపు కొత్తగా ఆదర్శనీయంగా వుంది. ‘చీకటి ని తిట్టుకుంటూ కూర్చోకుండా, చిరుదీపమైనా వెలిగించమన్న సందేశం ఇచ్చారు. రచయిత్రికి అభినందనలు.

  Reply
 3. 3

  సి. కామేశ్వరి

  నిజమే! ఇప్పటి ఆడప్పిల్లలు కొందరు, పెళ్ళికొడుకు ఆకారం, ఆస్తీ తప్ప, బాధ్యతలు ఉండకూడదనుకుంటున్నారు. పెంచిన తల్లి తండ్రులని పిల్లలు చూడకపోతే ఎవరు చూస్తారు? బాధ్యత గల జీవన్ కథ వాస్తవికతకి దగ్గిరగా ఉంది. సహాయం చేసే మనసుంటే , ఎవరికైనా చెయ్యొచ్చుననే సందేశం బావుంది. మంచి కథ.

  Reply
 4. 4

  మీనాక్షి

  కధ చాలా చాలా బాగుంది. భార్యలను అడ్డంపెట్టుకుని కన్నవాళ్లను దూరం చేసుకుంటున్న ఈ సమాజంలో జీవన్ లా టి వాళ్లు నూటికో కోటికో ఉంటారన్న సందేశం బాగుంది. అభినందనలు.

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: