సంచికలో తాజాగా

3 Comments

 1. 1

  శాంతిప్రబోధ

  చాలా బాగా రాస్తున్నారు. గడిపి చాలా దూరం ప్రయాణం చేసి వచ్చేసిన బాల్యంలోకి తిరిగి వెళ్ళి ఆ చిట్టి బుర్రలో మొలకెతే ఆలోచనలు, తలెత్తే సందేహాలు, పొడుచుకొచ్చే ప్రశ్నలు రాయడం చాలా గొప్పగా ఉంది.

  Reply
  1. 1.1

   vasavipydi

   Thank you శాంతిప్రబోధ గారూ…

   Reply
 2. 2

  వనజ తాతినేని

  ఈ పిల్ల మహా గడసరి. ఎంత తికమక పెడుతుంది మూడు విషయాలంటూ ముందూ వెనకకి. బాగుంది వాసవీ గారూ..

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: