సంచికలో తాజాగా

Related Articles

One Comment

  1. 1

    G.S.Lakshmi

    భలే.. ఇన్నాళ్ళూఈ అవస్థ పేరేమిటా అనుకున్నాను. రైటర్స్ బ్లాక్ అంటారని ఇప్పుడు తెలిసింది. బాగుంది తమాషాగా.. మొత్తం అన్ని బ్లాకులనీ చుట్టి వచ్చి, ఆఖరికి పిల్లలు ఆడుకునే లెగో బ్లాక్స్ తో ముగింపు.. మరీ బాగుంది.

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™