సంచికలో తాజాగా

4 Comments

 1. 1

  Vasuki Sharma

  Three idealogies are the values to be possessed by everybody.Good.🌹🌹🌹

  Reply
 2. 2

  పుట్టి . నాగలక్ష్మి

  నిత్య సత్యాలను వెలయించే కథలు… సార్!… అభినందనలు…

  Reply
 3. 3

  సుబ్బరాయశర్మ

  👋👋👋👋👋 ప్రతి కధా హర్షించతగ్గదే।

  Reply
 4. 4

  GS Deekshitulu

  ఈనాటి రెండు కథల్లోనూ మొదటి కథకు నేను ఇచ్చేవార 70% మార్కులు. ఆధ్యాత్మికత లోనే కాదు, ఏ విషయంలో నయినా తాను నమ్మినదాన్ని కాపాడుకోవాలంటే ఈ పనే చెయ్యాలి. సందేశం ఉంది. బాగుంది.
  రెండవదానికి 60%. ’వార్త’ ను కథగా మలచటం బాగుంది!

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: