సంచికలో తాజాగా

ఆనందరావు పట్నాయక్ Articles 14

ఆనందరావు పట్నాయక్ పేరుపొందిన ప్రవాసాంధ్ర కథా రచయిత. రాయగడ అనగానే గుర్తుకొచ్చే ఏకైక కథా రచయిత. "అమూల్య కానుక", "గురుదక్షిణ" వీరి కథా సంపుటాలు. ఇటీవల "ఆనందరావు కథలు" అనే సంపుటాన్ని వెలువరించారు.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!