సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    నంద్యాల మురళీ కృష్ణ

    ఓపికగా యాత్రలు చేస్తూ చూసిన ప్రతీ విషయాన్ని చక్కగా వివరిస్తూ అక్షరబద్దంచేస్తూ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు ,శిల్పసంపద కళ్లకు కట్టినట్లుగా చెబుతూ భావితరాలకు ఓ కరదీపికై యాత్రార్థులు అబ్బుర పడేలా మీ క్షేత్ర సందర్శన ప్రయాణం ఓప్రయోజనాన్ని కలిగిస్తున్నది లక్ష్మీ మాడమ్ గారు. మీకు నమఃపూర్వక ధన్యవాదాలు, అభినందనలు! 💐💐💐

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!