సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    మధు చిత్తర్వు

    చంద్రుడి లో మానవ ఆవాసాలు భవిష్యత్తులో భూగర్భం లో నిర్మించవచ్చని పరిశోధనా వ్యాసాలు చెబుతున్నాయి.

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: