సంచికలో తాజాగా

7 Comments

 1. 1

  Garipelli ashok

  మంచి ఉప యుక్త అంశాలు అభినందనలు

  Reply
  1. 1.1
 2. 2

  విలాసాగరం రవీందర్

  వర్ణన ల పరిమితిని కథాన్వయం చేసే ఉదాహరణ తో చక్కగా వివరించారు సార్

  Reply
 3. 3
 4. 4
 5. 5

  గుండెబోయిన శ్రీనివాస్

  వర్ణన సంక్షిప్తంగా ఉండాలి!
  అది వస్తు రూప గుణ విశేషాల్ని పెంచాలి!అనవసరమైన వర్ణ చేసినా, అవసరమైన దానిని వదిలినా కథకు నష్టమే !
  చెప్పదలుచుకున్న విషయాన్ని దృశ్యమానం చేయడానికి వర్ణనలు తోడ్పడతాయి, లాంటి వాక్యాలు బాగున్నాయి!
  మీకు అభినందనలు సార్!

  Reply
  1. 5.1

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!