సంచికలో తాజాగా

Related Articles

One Comment

  1. 1

    శ్రీనివాస ప్రకాశ్

    బాగున్నవి. కాని ఇవి ఏ ఛందస్సు పద్యాలో చెప్పారు కాదు!

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™