సంచికలో తాజాగా

బండారు ప్రసాదమూర్తి Articles 2

బండారు ప్రసాద మూర్తి ప్రస్తుతం తెలుగు సాహిత్యం పద్య రచన చేయగల సామర్ధ్యం వున్న అరుదయిన కవి. పద్య రచన చేయగలిగీ స్వచ్చందంగా వచన కవిత్వాన్ని ఎంచుకున్నారు. కానీ, వచన కవిత్వంలో పద్యకవిత్వంలోని లాలిత్యాన్ని, లయను, భావ గాంభీర్యాన్ని, భాషా సౌందర్యాన్ని పొందుపరుస్తారు. అనేక ప్రౌఢ ప్రతీకలను ఎంతో సులువుగా అర్ధమయ్యే రీతిలో వాడే ప్రసాదమూర్తి పలు కవితా సంపుటులను ప్రచురించారు. పూలండోయ్ పూలు, చేనుగట్టు పియానో వీరి ప్రసిద్ధ కవితా సంపుటులు.

All rights reserved - Sanchika™