సంచికలో తాజాగా

Related Articles

One Comment

  1. 1

    పద్మజయలమంచిలి

    కథ వ్రాయాలంటే ఏమి చెప్పాలనుకుంటున్నామో
    చెప్పేనేర్పు, అక్షరాలకూర్పు ఉండాలని పువ్వులల్లే వాడినుదహరించి చెప్పడం బావుంది..గుర్తు పెట్టుకుంటాను..

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™