సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    Nandoori Sundari Nagamani

    బడి పంతుళ్ళ కష్టాలను నీదైన హాస్య ధోరణి లో వివరించావు ఉమా… ఆ హాస్యం వెనుక ఉన్న వ్యధకు కళ్ళు చెమర్చాయి. అభినందనలు.

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: